Aktualności

GEOMETRIA I SŁOŃCE - ŚWIETNY ZESTAW

Na zajęciach Koła Młodego Einsteina klasy pierwsze poznawały i samodzielnie kreowały obrazy z zastosowaniem figur geometrycznych. Ćwiczyły też dodawanie i odejmowanie. Czerpały przy tym energię z zasobów naszego jesiennego słońca.  

LEGO EDUCATION

Dzieci z klasy 3a i 3b udowodniły na zajęciach Koła Młodego Einsteina, że można ułożyć matematyczne zadanie z treścią za pomocą klocków LEGO EDUCATION. Może też spróbujecie? My przy tej pracy bawiliśmy się świetnie!

ORIENTACJA W TERENIE

Na zajęciach Przyrodniczego Koła Eksperymentalno- Doświadczalnego uczennice i uczniowie z klas I-III doskonali umiejętność posługiwania się kompasem. Ponadto mierzyli obwód drzew, obliczali ich średnicę oraz określali jakość powietrza za pomocą skali porostowej.

 

WYPRAWA DO SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA

W ramach projektu MOC MOŻLIWOŚCI uczennice i uczniowie FILOMATY wybrali się na wycieczkę naukową do Sztolni Królowa Luiza. Również dzięki środkom z Unii Europejskiej w ostatnim czasie została dokonana rewitalizacja tego obiektu, przygotowane zostały trasy wycieczkowe i specjalne ścieżki edukacyjne dla szkół. W trakcie zwiedzania tego niesamowitego miejsca  uczennice i uczniowie mieli szansę poznać wiele zagadnień z zakresu hydrauliki, termodynamiki (fizyka), matematyki (zasady spławiania urobku). Przewodnik z wielką pasją opowiadał o zmianach tektonicznych, ruchach górotworów (geografia), składzie skał, problemie z metanem i innymi gazami pod ziemią (chemia). Dla uczestniczek i uczestników projektu taka wycieczka miała wielką wartość. Przede wszystkim merytoryczną – mogli nie tylko zobaczyć, doświadczyć, samodzielnie sprawdzić na interaktywnych makietach zasady praw fizyki, chemii, ugruntować wiedzę z zakresu matematyki i geografii. Dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących etosu pracy na Śląsku. Przekonać się, w jaki sposób dzięki pomocy Unii Europejskiej możemy dbać o nasze dziedzictwo. Wreszcie, wspólny wyjazd to czas spędzony w gronie rówieśników, który pozwolił na rozwijanie umiejętności społecznych i  nawiązywanie relacji. Wycieczka naukowa „Podziemna trasa wodna” stanowi ogromną atrakcję turystyczna naszego regionu. Uczennice i uczniowie FILOMATY mogli się o tym przekonać osobiście.

WODA - NASZE ŻYCIE

Na podsumowanie naszej przygody z wodą i zjawiskami związanymi z jej ochroną oraz odpowiednim jej wykorzystaniem, wybraliśmy się na warsztaty do Wrocławia.
Prócz tradycyjnych już zajęć związanych z kartowaniem oraz pracy z mapą dorzecza Odry w warunkach zurbanizowanych, odwiedziliśmy Hydropolis, miejsce, gdzie o wodzie i jej wykorzystaniu można dowiedzieć się w zasadzie wszystkiego: począwszy od jej pojawienia się na Naszej  Błękitnej Planecie, poprzez jej gospodarcze wykorzystanie, aż do inżynierii hydrologicznej i roli wodociągów w wielkich aglomeracjach miejskich.
Tym samym grupa warsztatowa "zatoczyła" koło: od zajęć przygotowawczych w sali lekcyjnej, poprzez badania organoleptyczne, badania jakości wód i gleb w terenie podczas wyjazdów terenowych, do analizy jakości środowiska naturalnego wód Regionu i  ich wykorzystania w życiu każdego człowieka.

 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły