Aktualności

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI - OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

W ramach projektu MOC MOŻLIWOŚCI  nauczycielki i nauczyciele z FILOMATY biorą udział w warsztatach, w trakcie których szlifują swój warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Tym razem spotkanie dotyczyło Oceniania wspierającego rozwój ucznia  - sposobów na modyfikację procesu nauczania i tym samym uczenia się uczniów oraz włączania ich w kształtowanie tego procesu, poprzez:

  • przygotowanie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny,
  • pomaganie uczniom w wypracowaniu własnych strategii „uczenia się jak się uczyć".
  • udzielanie uczniom informacji zwrotnej, pomagającej im się rozwijać.

 

 

LICZBY FIBONACCIEGO

Matematyczne metody w informatyce i kryptografii

 

W trakcie dzisiejszych zajęć uczniowie poznali liczby Fibonacciego, jako kolejne elementy ciągu określonego rekurencyjnie. Poznali również metody generowania tych liczb oraz ich podstawowe własności.

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Konflikt jest zjawiskiem nieuchronnie wpisanym w życie społeczne. Ludzie różnią się między sobą, a każdy z nas jest jedyną w swoim rodzaju niepowtarzalną jednostką. Inaczej wyglądamy, mamy swoje poglądy, potrzeby i oczekiwania – przykłady można by mnożyć. Odmienności między ludźmi są źródłem potencjalnych konfliktów. Termin „konflikt” może być rozumiany w dwojaki sposób: jako zmagania zależnych od siebie stron, postrzegających swoje cele jako sprzeczne lub też – i na tę definicję powoływać się będę w tym tekście – jako konsekwencja faktycznie występujących różnic, którym należy zaradzić. Na zajęciach uczniowie poznali metody rozwiązywania konfliktów takie jak: Arbitraż, negocjacje, mediacje, sąd, wojna, unikanie, koncyliacje, głosowanie, losowanie. W krótkich scenkach rodzajowych mogli przećwiczyć stosowanie niektórych metod.

 

ZŁOTA PROPORCJA

 

 

 

Podczas sobotnich zajęć uczniowie m.in. oglądali film poświęcony złotej proporcji oraz występowaniu liczb Fibonacciego w przyrodzie, w architekturze oraz w muzyce. Mierzyli i sprawdzali empirycznie, czy wybrane długości odcinków ich ciał spełniają złotą proporcję. Można było się przekonać, kto … jest „najpiękniej zbudowany”.

BUDUJEMY MOSTY

Akademia Twórczych Przyjaciół  gr1

Na zajęciach Akademii Twórczych Przyjaciół dzieci z klas drugich uczyły się zasad konstruowania różnych budowli. Uczennice i uczniowie, wykorzystując zakupione w ramach projektu zestawy konstrukcyjne – budujemy mosty, sprawdzali, co należy zrobić, aby nasza konstrukcja była trwała i wytrzymywała obciążenia. To była świetna zabawa, w trakcie której mali konstruktorzy rozwijali swoją kreatywność, analityczne myślenie, wyobraźnie przestrzenną oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły