FILOMATA - Towarzystwo Oświatowe

  • slidebg1
    Towarzystwo Oświatowe FILOMATA
    - pomóż nam tworzyć możliwości
FilomataTowarzystwo OświatoweAKCJA 1%

ROZLICZENIE 1%

20 Czerwca 2013, 11:53

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2008/2009 po raz pierwszy  włączyliśmy się do Akcji 1%. Uczyniliśmy to bardzo późno, bo umowa ze Stowarzyszeniem  Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła"    został podpisana 13 marca 2009 roku. Mimo to, dzięki Państwa hojności  udało się uzyskać 9723,83  złotych. W tym SP - 8442,53, Gimnazjum i LO- 1281,30. Za uzyskane środki zakupiona została specjalistyczna szafa na odczynniki chemiczne oraz w SP wykonano podatkowe prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowej siedziby FILOMATY.

W roku 2010 wspólnie zebraliśmy  13040,21 złotych. Ponieważ większość darczyńców nie wskazało szkoły, na którą chcieliby przekazać swój 1% podatku, dlatego  uzyskaną kwotę postanowiliśmy podzielić proporcjonalnie do ilości uczniów na poszczególne szkoły. I tak Szkoła Podstawowa otrzymała kwotę 6980 zł z przeznaczeniem na wykonanie części ogrodzenia szkoły oraz zagospodarowanie terenów zielonych; Gimnazjum i  LO otrzymało 6060,21 zł  na sfinansowanie  zakupu tablicy multimedialnej oraz specjalistycznej szafy na odczynniki chemiczne.

W 2011 roku w ramach Akcji 1% zgromadzonych zostało 15000 złotych, które przeznaczyliśmy na przystosowanie pomieszczeń  świetlicy szkolnej SP do wymagań SANEPiDu -zakup mebli oraz rolet okiennych.

Rok 2012 – za uzyskane środku w wysokości 34785,65 zł wykonana została owa podłoga na poddaszu w budynku SP. FILOMATA