FILOMATA - Szkolenia

  • slidebg1
    FILOMATA -szkoła możliwości
    - czas na zmiany
  • slidebg1
    FILOMATA -szkoła możliwości
    - czas na zmiany
FilomataSzkolenia

30 Września 2016, 12:46

Człowiek uczący się podbije świat. Człowiek nauczony przekona się, jak doskonale został przygotowany do życia w świecie, którego już nie ma.
Eric Hoffer

 

CZYM JEST NOWOCZESNA EDUKACJA? W naszym odczuciu jest świadomością, poszukiwaniem, byciem na drodze własnego rozwoju. Jest także szukaniem zrozumienia – dla innych i dla samego siebie. Jest ciągłą podróżą do własnego człowieczeństwa.
Z tą intencją zapraszamy Państwa do FILOMACKIEJ AKADEMII MOŻLIWOŚCI I ROZWOJU, w której chcemy dzielić się wiedzą, umiejętnościami i wartościami. Chcemy korygować drogi, nie ludzi. Paradoksalnie jedyną stałą rzeczą w naszym świecie jest zmiana. Wewnętrzna spójność pomaga nam sobie z tą zmianą poradzić. Możemy być autorami harmonii w naszym najbliższym świecie – to droga do poprawy jakości życia.
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania, szkolenia, warsztaty. Zachęcamy do zaangażowania się w poszukiwanie harmonii pomiędzy rożnymi aspektami swojego działania.
Szczegółowe informacje o naszych działaniach szkoleniowych znajdują się w zakładkach do strony.


Być może nie powstrzymam wojen, które toczą się na świecie,
ale mogę powstrzymać wojnę, która toczy się w mym sercu.
Człowiek gniewny nie ujrzy gwiazdy porannej,
lecz podąży tam, skąd nie powróci - do krainy ponurej i ciemnej,
gdzie nie świeci żadne światło i nie widać żadnego człowieka.

                                                                                            Ewagriusz

Najbliższe terminy warsztatów:

18 maja 2019r.

JAK EFEKTYWNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY MATEMATYCZNE?

31 maja 2019r.

BEZPIECZNIE W CYBERPRZESTRZENI. PRAKTYCZNIE O WIRTUALNYM ŚWIECIE NASZYCH DZIECI.

7-8 czerwca 2019r.

O WSPIERANIU ROZWOJU DZIECKA I PROFILAKTYCE TRUDNOŚCI SZKOLNYCH

29-30 czerwca 2019r.

KRĘGI NAPRAWCZE - co można zrobić w obliczu konfliktu?

4-5 lipca 2019r.

SENS I BEZSENS NAGRÓD I KAR

7 września 2019r.

DOROSŁA ZŁOŚĆ

8 września 2019r.

GRANICE MAŁE I DUŻE

13-14 września 2019r.

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY - moduł I - ZROZUMIEĆ SIEBIE

21 września 2019r.

SELF-REG - czyli jak wspomóc dziecko w radzeniu sobie ze stresem i jednocześnie zadbać o siebie?

wrzesień-listopad 2019r.

TRAIN THE TRAINER - MINI MEDIACJE

26-27 października 2019r.

JAK POMAGAĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH?

Najbliższe terminy spotkań otwartych/grup ćwiczeniowych:

27 maja, 13 czerwca 2019r.

KRĘGI NAPRAWCZE - grupy ćwiczeniowe

5 czerwca 2019r.

NVC - grupy ćwiczeniowe

3 lipca 2019r.

ANATOMIA ZŁOŚCI

3 września 2019r.

DWA MÓZGI W DOMU czyli jak  zrozumieć nastolatka?